+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

เพล๊กซ์เพิร์ท ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภากิจ เชื้อปิง กรรมการผู้จัดการ ของ เพล๊กซ์เพิร์ท (ประเทศไทย) ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เป็นคนแรกของประเทศไทยในระดับ Moldex3D Analyst ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี กับซอฟต์แวร์ Moldex3D คุณสุภากิจ ได้ให้ Solution จากผลลัพธ์การจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติกกับลูกค้าทั้งในยุโรป จีน และไทย ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์

ในระหว่างการเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองนั้น คุณสุภากิจ ได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำจากผู้ที่ได้รับการรับรองในระดับสูงสุดคนแรกของ Moldex3D ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน

ด้วยผลการสอบในระดับดีมากทั้งแบบปรนัยและอัตนัย และตอนนี้เราคือผู้ให้บริการการจำลองที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับใบรับรอง Moldex3D Analyst คนแรกของประเทศไทย

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับผลลัพธ์ คำแนะนำอย่างดีที่สุด และประโยชน์สูงสุดจากการจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก