+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

สำหรับเวอร์ชันใหม่ล่าสุด DiagBes Web 4.0 อยู่ในรูปแบบของ browser-based client-server solution สำหรับโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาในสายการผลิตได้ทันที ขณะอยู่ในสายการผลิตที่หน้าเครื่องฉีด เพื่อจัดการกับข้อพกพร่องในการฉีดขึ้นรูป ตัวอย่างเช่น การอั้นอากาศ รอยไหม้ รอยพ่น เป็นต้น

DiagBes Web 4.0 สามารถช่วยหาแนวทางในการแก้ไขข้อพกพร่องได้อย่างรวดเร็ว และจัดการอย่างเป็นระบบ กระบวนการสร้างเอกสารแบบอัตโนมัติ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับมาตรการการปรับปรุงในการพัฒนาในอนาคต และการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ DiagBes เพิ่มเติมได้ที่ https://www.plexpert.ca/product/diagbes-web-4-0-trial-version/

 

หมายเหตุ!

ลูกค้าที่ใช้ DiagBes ทุกเวอร์ชัน สามารถอัพเกรดเป็น DiagBesWeb4.0 ได้ทั้งหมด