+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

Fakuma 2021

ในที่สุดงานจัดแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกจะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2021 หลังจากที่ต้องหยุดการจัดแสดงมาเป็นเวลานาน PLEXPERT มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงครั้งนี้ เราจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับ digitalization และ circular...