+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

แอป Plastics CO2e

มันเป็นหน้าที่เราในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การลดทรัพยากรในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกจึงมีความจำเป็นอย่างมาก แอป Plastics CO2e ทำให้เราสามารถหาขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤตได้อย่างง่ายดาย สามารถปรับปรุงและลดปริมาณ CO2e ได้...

งานจัดแสดงสินค้า K 2022

งานจัดแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดได้เริ่มขึ้นแล้ว เรานำเสนอข่าวสารและการวิจัยพัฒนาผ่านบูธเสมือนจริงของเรา ผลิตภัณฑ์และงานบริการที่หลากหลายของเรา ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาออกแบบชิ้นงานรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพในการผลิต...

Fakuma 2021

ในที่สุดงานจัดแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกจะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2021 หลังจากที่ต้องหยุดการจัดแสดงมาเป็นเวลานาน PLEXPERT มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงครั้งนี้ เราจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับ digitalization และ circular...