+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

การแก้ไขข้อพร่องในการผลิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ InMold Solver
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแนวทางการแก้ไขและข้อมูลได้อย่างทันที ผ่าน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์แวร์จะขยายฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยการประเมินแนวทางการแก้ไขจากการใช้งาน                                                                                ทำให้ผู้ใช้งานและองค์กรสามารถขยายฐานความรู้ที่มีความเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผ่านข้อมูลทางสถิติ