+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

เรามีความยินดีและขอแจ้งข่าวดีใหักับลูดค้าของเราทั้งหมดว่าระบบ IR-ThermalSystem มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชัน 2.5.10
เวอร์ชันนี้มีการยกระดับและเพิ่มฟังก์ชันการประเมินผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกจากนี้ ทีมพัฒนาของ PLEXPERT ยังได้เพิ่มการใช้งานสำหรับ การเชื่อมสะท้อนพลาสติก ให้กับระบบ IR-ThermalSystem