+66 (0) 2525 0059 / +66 (0) 8 5816 8418 contact@plexpert.co.th

เพื่อช่วยให้งานประจำวันของผู้ออกแบบแม่พิมพ์และผู้ฉีดขึ้นรูปง่ายขึ้น เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันPlastics SIM ขึ้นมา

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google Playstore แล้ววันนี้
ลิงก์ สำหรับPlastics SIM คือ https://play.google.com/store/apps/details?id=de.plexpert.plexpter_calculator&hl=th&gl=US 

 

ตัวอย่างฟังก์ชันที่มี เช่น การแปลงหน่วย การตัดสินใจเลือกใช้ทางวิ่งระหว่างเย็นกับร้อน การเลือกชุดควบคุมอุณหภูมิ 
มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ตารางการเลือกใช้สีในงาน CAD วัสดุที่ใช้ในงานแม่พิมพ์ และอื่น ๆ ถูกรวบรวมไว้ในฟังก์ชันฐานความรู้

สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันเสริม ฐานข้อมูลข้อบกพร่องInMold Solver และการจัดการแม่พิมพ์ Xmold ได้โดยตรง

ปิดท้ายด้วยฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพจนานุกรมสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก และคอร์สเรียนออนไลน์ e-learning

 

การใช้แอปทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น